خردل وحشی حکایت پادشاه عربستان عربستان سعودی

خردل وحشی: حکایت پادشاه عربستان عربستان سعودی بین الملل ملک سلمان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر

نزدیک‌ترین ستاره به خورشید میزبان 4 سیاره است

منجمان آمریکایی و انگلیسی به تازگی دریافته‌اند که ستاره Tau Ceti میزبان چهار سیاره است. نزدیک ترین ستاره به خورشید میزبان 4 سیاره است عبارا..

ادامه مطلب